Agenda za PETU ŠKOLU HIPERBARIČNE I PODVODNE MEDICINE

Agenda za petu internacionalna škola hiperbarične i podvodne medicine

STRUČNI SKUP
PETA ŠKOLA HIPERBARIČNE MEDICINE
ČETVRTA ŠKOLA PODVODNE MEDICINE

Hotel Premier Aqua, Vrdnik, Fruška Gora od 10 – 12. oktobra, 2013. godine

 • Škola je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije pod br. A-1-13/13
 • Svrstana je u prvu grupu domaćih kurseva prve kategorije
 • Polaznicima donosi 6+6 bodova, a predavačima 12+12 bodova

Organizatori:
Srpska zdravstvena organizacija - SZO, Beograd
HBO Medical Centar, Prim. dr.Miodrag Živković, Beograd

AGENDA
Četvrtak, 10. oktobar
08:00 – 10:00 Akreditacija, prijem i smeštaj učesnika
10:00 – 12:00 Svečano otvaranje i koktel dobrodošlice
HIPERBARIČNA MEDICINA I FIZIOLOGIJA
12:00 – 12:30 ulazni test znanja iz hiperbarične i podvodne medicine
Predavanja:
12:30 – 13:00 Novine u homeokinezi i homeostazi kiseonika u organizmu
Prof. Dr sc. med. Vujadin Mujović
13:00 – 13:30 Fiziologija transporta kiseonika u hiperbaričnim uslovima
Prim. Dr med. Miodrag Živković
13:30 – 14:00 Istorijski razvoj hiperbarične medicine – raspostranjenost u svetu
Prim. Dr med. Miodrag Živković
14:00 – 14:30 Hipoksija, hiperoksija (fiziološki značaj i osnovi kliničke primene)
Prim. Dr med. Miodrag Živković
14:30 – 15:00 Diskusija
15:00 – 17:00 Pauza za ručak
17:00 – 17:30 Transkutana oksimetrija (TsPO2)
Prof. Dr sc. med. Žarko Finderle
17:30 – 18:00 Opšti i kiseonik - zavisni mehanizmi povrede organizma
(inflamacija, peroksidacija, reperfuzija, hipoksija)
i opšti i kiseonik zavisni mehanizmi odbrane organizma od povrede
Prof. Dr sc. med. Vladimir Jakovljević
18:00 – 18:30 Mehanizmi odbrane organizma od hiperoksije
Prim. Dr med. Miodrag Živković
18:30 – 19:00 Diskusija – Messer prezentacija
Petak, 11. oktobar
09:00 – 09:30 Efekti hiperbarične oksigenacije na oksidorekucioni status kod
pacijenata obolelih od dijabetesa tip 2.
Dr med. Sandra Tepić
09:30 – 10:00 Hiperbarične komore – tehničke karakteristike i mere sigurnosti
Prim. Dr. med. Miodrag Živković
10:00 – 10:30 Indikacije, kontraindikacije i komlikacije za HBOT
Prim. Dr. med. Miodrag Živković
10:30 – 11:00 Primena hiperbarične oksigenacije u toksikologiji
Prof. Dr sc. med. Veljko Todorović
11:00 – 11:30 HBO u urgentnoj medicini (akutna hipoksija CNS-a)
Prim. Dr. med. Miodrag Živković
11:30 – 12:00 Primena hiperbarične oksigenacije u vaskularnim bolestima
(Antiaterosklerotično delovanje HBO)
Dr med. Sandra Tepić
12:00 – 12:30 Perfuziona scintigrafija srca u proceni viabilnosti srčanog mišića
Doc. Dr sc. Med Branislav Baškot
12:30 – 13:00 Nuklearne dijagnostičke metode u kardiologiji (mogućnosti i primena)
Doc. Dr sc. Med Branislav Baškot
13:00 – 13:30 Primena hiperbarične oksigenacije u kardiologiji – srčana insuficijencija
Prim. Dr. med. Miodrag Živković
13:30 – 14:00 Primena hiperbarične oksigenacije u lečenju radionekroza
Prof. Dr sc. med. Žarko Finderle
14:00 – 14:30 Primena hiperbarične oksigenacije u neurologiji
Prim. Dr. med. Miodrag Živković
14:30 – 15:00 Primena hiperbarične oksigenacije u i fizikalnoj terapiji
(lečenje sportske povrede)
SFT Branko Vorkapić
15:00 – 17:00 Pauza za ručak
17:00 – 17:30 Značaj hiperbarične oksigenacije u regenerativnoj medicini
Prof. Dr sc. med. Vujadin Mujović
17:30 – 18:00 Kombinovana primena RICH plazme i hiperbarične oksigenacije u lečenju
rana i degenerativnih promena tetiva i zglobova (novine u terapiji)
SFT Branko Vorkapić
18:00 – 18:30 Interakcija i kompatibilnost lekova sa hiperbaričnom oksigenacijom
Prim. Dr med. Miodrag Živković
18:30 – 19:00 Uticaj HBO na produkciju i rast matičnih ćelija
Prim. Dr med. Miodrag Živković
19:00 – 19:30 Medicina i pravo
Prof. Dr sc. Zdravko Petrović
19:30 – 20:00 Diskusija
Subota, 12. Oktobar
PODVODNA MEDICINA
09:00 – 09:30 Istorijski razvoj ronjenja i podvodne medicine
Dr med. Slađana Antonijević
09:30 – 10:00 Stres u ronjenju, psihofizičke sposobnosti u ronjenju, dejstvo na
organske sisteme (KVB, respiratorni, CNS)
Prim. Dr med. Miodrag Živković
10:00 – 10:30 Medicinska selekcija (Flack test, KVB,...)
Prim. Dr med. Miodrag Živković
10:30 – 11:00 Zakon o sportu i medicinska selekcija ronilaca
Doc. dr sc med. Dejan Čubrilo
11:00 – 11:30 Zdravstveni nadzor ronilaca
Prim. Dr med. Miodrag Živković
11:30 – 12:00 Dekompresiona bolest (DB). Prva pomoć i lečenje
Prim. Dr med. Miodrag Živković
12:00 – 12:30 Barotraumatska gasna embolija (BGA). Prva pomoć i lečenje
Prim. Dr med. Miodrag Živković
12:30 – 13:00 Medicinsko obezbeđenje ronjenja i sudsko veštačenje udesa
Prim. Dr med. Miodrag Živković
13:00 – 14:00 Diskusija, završni test usvojenog znanja iz hiperbarične i podvodne medicine
14:00 – 15:00 SVEČANA DODELA SERTIFIKATA
19:00 Svečana večera

Stojimo na raspolaganju za sve potrebne informacije.
Posetite KONTAKT stranicu i odaberite način kako ćete nas kontakirati.

Stručni odbor:

 • Prof. Dr Vujadin M. Mujović, Beograd
 • Doc. Dr Veljko Todorović, Beograd
 • Dr sc. med. Larisa Poljakova – Medicinska akademija “I.I.Sečenova“, Moskva, RF
 • Prof. Dr Žarko Finderle – Medicinski fakultet, Ljubljana, R Slovenija
 • Prof. Dr Vladimir Jakovljević – Medicinski fakultet, Kragujevac
 • Doc. Dr Branislav Baškot, Ordinacija „Baškot“, Beograd
 • Doc. Dr sc. med. Uroš Zoranović, VMA, Beograd
 • Dr sc med. Sandra Tepić, spec. interne med., KBC Zvezdara, Beograd
 • Dr med. Aleksandar Saša Gajić, spec. ortopedije i traumatologije, Banja Luka, Republika Srpska
 • Prim. Dr med. Miodrag Živković, HBO Medical Center, Predsednik UG SZO, Beograd

S poštovanjem,

Srpska zdravstvena organizacija

Važni datumi

Ističemo bitne datume za ovaj događaj:

 • Krajnji rok za prijave: 20.09.2013. 01.10.2013.
 • Krajnji rok za uplate: 01.10.2013. 05.10.2013.
 • Održavanje škole: 10-12.10.2013.

Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate

Kontakt »

Mesto održavanja škole


Tačna lokacija na većoj Google mapi »otvara se nova stranica sa mapom na sajtu maps.google.com

Hotel Premier Aqua - Fruška Gora

Baner Hotel Premier Aqua - Fruška Gora