Agenda za stručni skup - Morović 2015.

Agenda za petu internacionalna škola hiperbarične i podvodne medicine

STRUČNI SKUP
SEDMA ŠKOLA HIPERBARIČNE MEDICINE
ŠESTA ŠKOLA PODVODNE MEDICINE

VU Morović, (poznato Lovište) nedaleko od Šida, 80. km udaljeno od Beograda,
na granici prema Hrvatskoj, stiže se autoputem jednostavno i brzo.

Datum održavanja skupa: 01 - 03. oktobar 2015. godine

 • Škole su akreditovane od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije pod br. A-1-1102/15
 • Svrstane su u grupu domaćih kurseva prve kategorije
 • Polaznicima donosi 6+6 bodova, a predavačima 12+12 bodova

Organizatori:
Srpska zdravstvena organizacija - SZO, Beograd
HBO Medical Centar, Prim. dr. Miodrag Živković, Beograd

AGENDA
Prvi radni dan
08:00 – 10:00 Akreditacija, prijem i smeštaj učesnika
10:00 – 12:00 Svečano otvaranje i koktel dobrodošlice
HIPERBARIČNA MEDICINA I FIZIOLOGIJA
12:00 – 12:30 ulazni test znanja iz hiperbarične i podvodne medicine
Predavanja:
12:30 – 13:00 Novine u homeokinezi i homeostazi kiseonika u organizmu
Prof. Dr sc. med. Vujadin Mujović
13:00 – 13:30 Fiziologija transporta kiseonika u hiperbaričnim uslovima
Prim. Dr med. Miodrag Živković
13:30 – 14:00 Istorijski razvoj hiperbarične medicine – raspostranjenost u svetu
Prim. Dr med. Miodrag Živković
14:00 – 14:30 Hipoksija, hiperoksija (fiziološki značaj i osnovi kliničke primene)
Prim. Dr med. Miodrag Živković
14:30 – 15:00 Diskusija, slobodne teme, prezentacije
15:00 – 17:00 Pauza za ručak
17:00 – 18:00 Opšti i kiseonik - zavisni mehanizmi povrede organizma
(inflamacija, peroksidacija, reperfuzija, hipoksija)
i opšti i kiseonik zavisni mehanizmi odbrane organizma od povrede
Prof. Dr sc. med. Vladimir Jakovljević
18:00 – 18:30 Mehanizmi odbrane organizma od hiperoksije
Prim. Dr med. Miodrag Živković
18:30 – 19:00 Savremeni pristupi i saznanja o primeni regenerativne medicine
i autolognih terapija u kliničkoj praksi
Dr med. Džihan Abrazović
19:00 – 19:30 Diskusija, slobodne teme, prezentacije
Drugi radni dan
Predavanja:
09:00 – 09:30 Efekti hiperbarične oksigenacije na oksidorekucioni status kod
pacijenata obolelih od dijabetesa Tip 2.
Dr med. Sandra Tepić
09:30 – 10:00 A Combined HBO and Regenerative Medicine Approach for Chronic Wounds to heal
Dr med. Peter A Everts PhD
Radionica:
10:00 – 10:30 Hiperbarične komore – tehničke karakteristike i mere sigurnosti
Prim. Dr med. Miodrag Živković
Predavanja:
  Indikacije, kontraindikacije i komlikacije za HBOT
Prim. Dr med. Miodrag Živković
10:30 – 11:00 Primena hiperbarične oksigenacije u toksikologiji
Prof. Dr sc. med. Veljko Todorović
11:00 – 11:30 Primena HBO u urgentnoj medicini (akutna hipoksija CNS-a, akutna gluvoća,
akutna slepoća, paraliza n. Facialisa...)
Prim. Dr med. Miodrag Živković
Dr med. Zvonko Živaljević
11:30 – 12:00 Primena hiperbarične oksigenacije u vaskularnim bolestima
(Antiaterosklerotično delovanje HBO)
Dr med. Sandra Tepić
12:00 – 12:30 Primena hiperbarične oksigenacije u vaskularnoj hirurgiji
Doc. Dr sc.med. Uroš Zoranović
12:30 – 13:00 Nuklearne dijagnostičke metode u kardiologiji (mogućnosti i primena)
Doc. Dr sc. Med Branislav Baškot
13:00 – 13:30 Primena hiperbarične oksigenacije u kardiologiji – srčana insuficijencija
Prim. Dr med. Miodrag Živković
13:30 – 14:00 Značaj hiperbarične oksigenacije u regenerativnoj medicini
Prof. Dr sc. med. Vujadin Mujović
14:00 – 14:30 Primena hiperbarične oksigenacije u neurologiji
Prim. Dr med. Miodrag Živković
14:30 – 15:00 Uloga HBO terapije u lečenju teške traume ekstremiteta
Dr med. Suzana Milutinović
Radionice:
15:00 – 15:30 Primena hiperbarične oksigenacije u i fizikalnoj terapiji
SFT Branko Vorkapić
15:30 – 17:00 Pauza za ručak
17:00 – 17:30 Transkutana oksimetrija (TsPO2)
Prof. Dr sc. med. Žarko Finderle
Predavanja:
17:30 – 18:00 Primena hiperbarične oksigenacije u lečenju radionekroza
Prof. Dr sc. med. Žarko Finderle
18:00 – 18:30 Interakcija i kompatibilnost lekova sa hiperbaričnom oksigenacijom
Prim. Dr med. Miodrag Živković
18:30 – 19:00 Uticaj HBO na produkciju i rast matičnih ćelija
Prim. Dr med. Miodrag Živković
19:00 – 19:30 Medicina i pravo
Prof. Dr sc. Zdravko Petrović
19:30 – 20:00 Diskusija, slobodne teme, prezentacije
Introducing the Da Vinci Clinic:
Clinic for Hyperbaric Medicine and Expert Center for Wound Healing
Dr med. Peter A Everts PhD
Treći radni dan
PODVODNA MEDICINA
Predavanja:
09:00 – 09:30 Istorijski razvoj ronjenja i podvodne medicine
Prim. Dr med. Miodrag Živković
09:30 – 10:00 Stres u ronjenju, psihofizičke sposobnosti u ronjenju, dejstvo na
organske sisteme (KVB, respiratorni, CNS)
Prim. Dr med. Miodrag Živković
10:00 – 10:30 Medicinska selekcija i zdravstveni nadzor ronilaca
Dr med. Slađana Antonijević i Prim. Dr Med. Miodrag Živković
10:30 – 11:00 Dijagnostika energetskog deficita kod ronioca
Doc. Dr sc med. Dejan Čubrilo
11:00 – 11:30 Ronjenje i šećerna bolest
Prim. Dr med. Miodrag Živković
11:30 – 12:00 Ronjenje i srčane bolesti
Prim. Dr med. Miodrag Živković
Predavanje i radionica:
12:00 – 12:30 Dekompresiona bolest (DB). Prva pomoć i lečenje
Prim. Dr med. Miodrag Živković
12:30 – 13:00 Barotraumatska gasna embolija (BGA). Prva pomoć i lečenje
Prim. Dr med. Miodrag Živković
13:00 – 13:30 Medicinsko obezbeđenje ronjenja i sudsko - medicinsko veštačenje
incidenata i udesa u ronjenju
Prim. Dr med. Miodrag Živković i Dr med. Slađana Antonijević
13:30 – 14:00 Diskusija, završni test usvojenog znanja iz hiperbarične i podvodne medicine
14:00 – 15:00 SVEČANA DODELA SERTIFIKATA
19:00 Svečana večera i završetak škole

Stojimo na raspolaganju za sve potrebne informacije.
Posetite KONTAKT stranicu i odaberite način kako ćete nas kontakirati.

Stručni odbor:

 • Prof. Dr sc med. Vujadin M. Mujović, Beograd Srbija
 • Doc. Dr sc med. Veljko Todorović, Beograd, Srbija
 • Dr sc. med. Larisa Poljakova – Medicinska akademija “I.I.Sečenova“, Moskva, RF
 • Prof. Dr sc med. Žarko Finderle – Medicinski fakultet, Ljubljana, R Slovenija
 • Prof. Dr sc med. Vladimir Jakovljević – Medicinski fakultet, Kragujevac, Srbija
 • Doc. Dr sc med. Branislav Baškot, Ordinacija „Baškot“, Beograd, Srbija
 • Doc. Dr sc. med. Uroš Zoranović, VMA, Beograd, Srbija
 • Dr sc med. Sandra Tepić, spec. interne med., KBC Zvezdara, Beograd, Srbija
 • Dr med. Aleksandar Saša Gajić, spec. ortopedije i traumatologije, Banja Luka, Republika Srpska
 • Prim. Dr med. Miodrag Živković, HBO Medical Center, Predsednik UG SZO, Beograd, Srbija

S poštovanjem,

Srpska zdravstvena organizacija

Važni datumi

Ističemo bitne datume za ovaj događaj:

 • Krajnji rok za prijave: 15.09. 21.09.2015
 • Krajnji rok za uplate: 21.09.2015.
 • Održavanje škole: 01 - 03. oktobar 2015.

Prijavu možete izvršiti popunjavanjem formulara

Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate

Kontakt »

Mesto održavanja stručnog skupa:


Tačna lokacija na većoj Google mapi »otvara se nova stranica sa mapom na sajtu maps.google.com

Fotografije - VU Morović

Baner Hotel Premier Aqua - Fruška Gora

Pratite nas: